Colofon

Endocrinologie bestaat sinds 2008 en is het officiële ledentijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE), uitgegeven door BPM Medica. In de wereld van de endocrinologie is dit tijdschrift al jaren één van de meest prominente communicatieplatforms.

Endocrinologie onderscheidt zich van andere bladen door de lezers te informeren over nieuws en mededelingen van de NVE, NVE-werkgroepen en NVE-commissies en relevante ontwikkelingen te belichten in zowel de preklinische/basale endocrinologie als klinische endocrinologie met primair een blik op Nederland. Inhoudelijk is het tijdschrift gericht op onder meer diabetes mellitus, obesitas, vetstofwisselingsziekten, metabool syndroom, groeistoornissen, hypofysaire aandoeningen, hypogonadisme, endocriene tumoren, neuroendocriene tumoren, bijnieraandoeningen, schildklieraandoeningen en osteoporose.

De redactionele inhoud van Endocrinologie wordt bepaald door een onafhankelijke redactieraad.

Distributie

Het tijdschrift wordt vier keer per jaar gestuurd aan alle NVE-leden, NVDO-leden, internist-endocrinologen, internist-diabetologen, (overige) internisten, kinderarts-endocrinologen, klinisch chemici en gynaecologen met subspecialisme endocrinologie. De oplage bedraagt 1.200 exemplaren.