Overzicht

CBS-CIJFERS

Obesitas in 40 jaar verdrievoudigd

  • 23 mei 2024

In 2023 had 16 procent van de Nederlandse bevolking van 20 jaar of ouder obesitas. Dat is drie keer zoveel als begin jaren tachtig, toen 5 procent obesitas had. Ook de ernstiger vormen van obesitas namen toe, van 1 procent in 1981 naar 4 procent in 2023. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van 1981 tot en met 2023 van het CBS, in samenwerking met het RIVM.

Bij een BMI van 30 of hoger heeft iemand ernstig overgewicht, oftewel obesitas. In Nederland is minder overgewicht en obesitas dan in de meeste EU-landen. Ruim de helft van de volwassenen in de Europese Unie (EU) had in 2019 overgewicht. Gemiddeld had 36 procent matig overgewicht, en 17 procent obesitas. In Nederland had in 2019 15 procent van de 18-plussers obesitas. Alleen in Roemenië, Italië en Bulgarije was het aandeel volwassenen met obesitas lager. In Malta, Hongarije en Kroatië was het aandeel mensen met obesitas het hoogst. (bron: CBS)