Overzicht

SUBSIDIE DIABETES FONDS

Registratie zwangere vrouwen met diabetes

  • 8 maart 2024

Het Diabetes Fonds heeft 350.000 euro toegekend voor onderzoek dat moet leiden tot verminderde problemen bij zwangere vrouwen met diabetes.

Het onderzoeksteam van internist-endocrinoloog dr. Sarah Siegelaar van Amsterdam UMC gaat gegevens verzamelen van alle zwangere vrouwen die al diabetes hadden vóór de zwangerschap. Deze vrouwen hebben meestal meer kans op problemen tijdens de zwangerschap of bij de bevalling. Dat komt onder meer door te hoge bloedsuikers, waardoor een baby sneller kan groeien dan normaal. Ook hebben deze vrouwen meer kans op een hoge bloeddruk en een vroege bevalling. Doel van het onderzoek is kennis verzamelen en aan de hand daarvan verbanden leggen. Met de registratie hoopt Siegelaars team meer te weten te komen over welke vrouwen meer kans hebben op zwangerschapscomplicaties, waarom dat zo is, en hoe dit kan worden verminderd. De onderzoekers willen ook weten of vrouwen die diabetestechnologie gebruiken, zoals glucosesensors, minder problemen hebben.