Overzicht

Nieuwe functietest protocollen: versterking gezocht

  • 26 May 2023

Op de NVE-website staan nieuwe functietest protocollen. Het betreft de TRH-test en LHRH-test voor zowel kinderen als volwassenen. Binnenkort zullen ook de concept protocollen van de GHRH-arginine en de arginine stimulatietest voor kinderen en het geharmoniseerde protocol voor de sinus petrosus sampling op de site verschijnen. De Kerngroep Harmoniseren Functietesten bestaat uit internist-endocrinologen, klinisch chemici en kinderendocrinologen uit perifere en academische centra. Voor een goede balans in de Kerngroep zoekt de NVE nog een internist-endocrinoloog of kinderendocrinoloog werkzaam in een perifeer ziekenhuis.

Ook zoekt de NVE nog twee nieuwe voorzitters voor de Commissie Functietesten ter vervanging van Esther Donga (internist-endocrinoloog) en Jacquelien Hillebrand (klinisch chemicus/endocrinoloog), die hun taak per 1 april hebben beëindigd. Het gaat om een clinicus (kinderarts of internist-endocrinoloog en een klinisch chemicus. De werkzaamheden bestaan met name uit: de monitoring van de implementatie van de functietesten in de diverse ziekenhuizen in ons land; monitoring van het gepast gebruik van de functietesten; en de update/revisie van de NVE-functietestprotocollen. Deze werkzaamheden zullen worden verricht in samenwerking met het Kernteam Harmoniseren Functietesten. De geschatte tijdsinvestering bedraagt ongeveer 12 dagen per jaar. De functie is onbezoldigd. Voor meer informatie: functietesten@nve.nl