Overzicht

NVE klinisch netwerk bijnier zoekt nieuwe leden

  • 26 september 2023

Het klinisch netwerk bijnier van de NVE zoekt nieuwe, enthousiaste collega’s met een ‘bijnier hart’. De missie van dit netwerk is om een positieve bijdrage te leveren aan de zorgkwaliteit voor patiënten met bijnieraandoeningen.

De afgelopen jaren hebben de leden van dit netwerk zich vooral via het BijnierNET (www.bijniernet.nl) aan deze missie verbonden. Recente ontwikkelingen in het bijnierlandschap maken echter versterking van de rol en positie van het NVE klinisch netwerk bijnier noodzakelijk. Het klinisch netwerk wil zich nog nadrukkelijker manifesteren als aanspreekpunt voor klinische, wetenschappelijke en organisatorische vraagstukken rondom bijnieraandoeningen. Hierbij streeft het netwerk naar een representatieve vertegenwoordiging van zowel umc’s als algemene ziekenhuizen.
Geïnteresseerden kunnen een email sturen naar internist-endocrinoloog Michiel Kerstens: m.n.kerstens@umcg.nl